CBSE
Board Central Board of Secondary Education [CBSE]
Class 10th / X
Download Sample Question Paper 2023-24
Subject Bahasa Melayu
Document Type PDF
Official Website http://cbseacademic.nic.in/

CBSE Class X Bahasa Melayu Sample Question Paper

Download Central Board of Secondary Education [CBSE] Class 10th Bahasa Melayu Sample Question Paper 2023-24 PDF Free Online

Download CBSE Class 10th All Subjects Sample Question Paper 2023-24 Here

Download CBSE Class X Bahasa Melayu Sample Question Paper

Class X Bahasa Melayu Sample Question Paper Download Here

CBSE Class X Bahasa Melayu Sample Questions

I. Berapa harikah pertandingan berbalas pantun itu akan diadakan?
A. sehari
B. dua hari
C. tiga hari
D. empat hari

II. Apakah aktiviti yang akan dilakukan dalam pertandingan ini?
A. Mengetahui ciri-ciri pantun.
B. Belajar cara mereka pantun.
C. Berbalas pantun.
D. Menyampaikan pantun.

III. Amirul ingin menyertai pertandingan ini, tetapi penyertaan Amirul ditolak. Apakah sebab penyertaan Amirul ditolak?
A. Amirul mendaftarkan diri dalam pertandingan pada 3 Oktober 2022.
B. Amirul mengajak kawannya Mei Ling dan Muthu untuk turut bersama.
C. Amirul murid tahun 3.
D. Amirul membentuk satu kumpulan yang terdiri daripada pelbagai kaum.

IV. Apakah maksud frasa hadiah menarik menanti pemenang?
A. Semua peserta akan mendapat hadiah
B. Kumpulan yang menang akan mendapat ganjaran terbaik.
C. Hadiah yang membosankan disediakan untuk pemenang.
D. Pemenang perlu tunggu untuk mendapatkan hadiah menarik.

V. Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang petikan?
A. Cikgu Nazirah merupakan salah seorang ahli jawatankuasa pertandingan ini.
B. Murid darjah 3 digalakkan untuk menyertai pertandingan ini.
C. Cikgu Tan akan membantu murid-murid untuk mendaftarkan diri dalam pertandingan ini
D. Pertandingan ini akan diadakan di Dewan Bestari Sekolah Kebangsaan Taman Vista

Arahan:
1. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian, iaitu Bahagian A, B, C, dan D.
2. Bahagian A berbentuk pelbagai pilihan (MCQ). Bahagian ini mempunyai 3 soalan, iaitu nombor 1, 2, dan 3. Anda wajib untuk menjawab semua bahagian tersebut.
3. Bahagian B merupakan soalan berbentuk penulisan. Bahagian ini mempunyai 2 soalan, soalan 4 dan 5. Jawab semua pada soalan 4. Soalan 5 terdiri daripada soalan (a) dan (b), anda hanya perlu pilih satu dan jawab.
4. Bahagian C terdiri daripada Soalan 6, 7, dan 8 yang mengandungi 20 soalan tatabahasa. Anda dikehendaki menjawab semua soalan.
5. Bahagian D terdiri daripada Soalan 9, 10, 11, dan 12. Semua soalan dalam bahagian ini ialah soalan KOMSAS. Anda dikehendaki menjawab semua soalan.
6. Anda dinasihati supaya mengambil masa untuk menjawab soalan Bahagian A (50 minit), B (50 minit), C (40 minit), dan D (40 minit).
7. Anda dikehendaki menulis jawapan dalam kertas jawapan yang telah disediakan.
8. Anda diberi masa 15 minit untuk membaca kertas soalan. Anda tidak dibenarkan menulis atau membuat sebarang catatan dalam tempoh tersebut.
9. Kertas soalan ini mengandungi 17 muka surat sahaja.

Similar Searches:
cbse class x sample paper 2022, cbse 2022 sample paper class 10, cbse 2022 sample paper, cbse class x sample paper 2021-22, cbse class x sample question paper 2022 23 answers, cbse class x sample question paper 2022 23 answers pdf, cbse class x sample question paper 2022 23 all subjects, cbse class x sample question paper 2022 23 ai, cbse class x sample question paper 2022 23 and literature.

Have a question? Please feel free to reach out by leaving a comment below

(Visited 49 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *