CBSE
Board Central Board of Secondary Education [CBSE]
Class 10th / X
Download Sample Question Paper 2022-23
Subject Bahasa Melayu
Document Type PDF
Official Website http://cbseacademic.nic.in/

CBSE Class X Bahasa Melayu Sample Question Paper

Download Central Board of Secondary Education [CBSE] Class 10th Bahasa Melayu Sample Question Paper 2022-23 PDF Free Online

Download CBSE Class 10th All Subjects Sample Question Paper 2022-23 Here

Download CBSE Class X Bahasa Melayu Sample Question Paper

Class & Subjects Sample Question Paper
Class X Bahasa Melayu Download Here

CBSE Class X Bahasa Melayu Sample Questions

(i) Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan yang berikutnya. (5 Markah)

Pengumuman
Kepada Semua Ahli Kelab Rakan Siber Program Anak Angkat Sarawak

Kelab Rakan Siber, Sekolah Menengah Kebangsaan Petrajaya, Kuching, Sarawak, telah mempelawa ahli kelab untuk melawat ke Kuching. Mereka telah mengatur pelbagai rancangan semasa ahli kelab berada di sana. Antara rancangan tersebut termasuk melawat ke Kampung Budaya, Muzium Sarawak, Muzium Islam, Muzium Kuching, Kubu Margherita, Pasar Minggu dan Taman Negara Bako. Anda akan bersama-sama dengan keluarga angkat semasa di sana.

Bayaran Penyertaan : RM 850.00 sahaja

RM 500 perlu dibayar sebagai wang pendahuluan semasa menghantar borang penyertaan, jika permohonan diterima. Baki bayaran hendaklah dijelaskan selewat-lewatnya dua minggu dari tarikh lawatan.

Tarikh tutup penyertaan : 15 MAC 2003
Tempoh program : 4 Jun hingga 10 Jun 2003
Sila hubungi : Syahida Abdul Rahman, Setiausaha Kelab Rakan Siber, SMK Alam Megah, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
Telefon : 03-50149623
E-mel : smkslsmm@tm.net.my

1. Siapakah penganjur utama Program Anak Angkat Sarawak?
A. Setiausaha Kelab Rakan Siber, SMK Alam Megah
B. Sekolah Menengah Kebangsaan Alam Megah
C. Sekolah Menengah Kebangsaan Petrajaya
D. Kelab Rakan Siber , Sekolah Menengah Kebangsaan Petrajaya

2. Berikut meruapakan tempat-tempat yang bakal dilawati oleh pelajar-pelajar yang mengikuti Program Anak Angkat Sarawak, KECUALI
A. Kampung Budaya
B. Kubu Margherita
C. Muzium Islam
D. Taman Negara Kampung Budaya

3. Perkataan mempelawa dalam petikan bermaksud
A. mengundang
B. mengusir
C. menghalau
D. menolak

4. Pilih pernyataan yang BENAR berdasarkan petikan di atas.
I. Pembayaran pendahuluan program ini adalah sebanyak RM 850.00.
II. Borang pendaftaran perlu dihantar selewat-lewatnya pada 15 Mac 2003.
III. Untuk sebarang pertanyaan boleh menghubungi Setiausaha Kelab Rakan Siber SMK Petrajaya.
IV. Program ini akan berlansung selama 7 hari 6 malam.

A. I dan II sahaja
B. II dan IV sahaja
C. III dan IV sahaja
D. II, III, IV sahaja

5. Bilakah Program Anak Angkat Sarawak akan diadakan?
A. 15 Mac – 10 Jun 2003
B. 4 Jun – 10 Jun 2003
C. 15 Mac – 4 Jun 2003
D. 4 Mac – 10 Mac 2003

Similar Searches:
cbse class x sample paper 2022, cbse 2022 sample paper class 10, cbse 2022 sample paper, cbse class x sample paper 2021-22, cbse class x sample question paper 2022 23 answers, cbse class x sample question paper 2022 23 answers pdf, cbse class x sample question paper 2022 23 all subjects, cbse class x sample question paper 2022 23 ai, cbse class x sample question paper 2022 23 and literature

Have a question? Please feel free to reach out by leaving a comment below

(Visited 38 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *